Training , coaching en scholing voor individuen, organisaties (gezondheidszorg) en onderwijs.

Constructief verlies: Verhalend en beeldend omgaan met teleurstelling,persoonlijke en institutionele veranderingen.
Teleurstelling,persoonlijke en institutionele veranderingen zijn vaak pijnlijke processen. Als deze pijn geen aandacht en geen plek krijgt kan weerstand,stagnatie en isolatie het gevolg zijn. Binnen deze training onderzoeken we hoe verhalen ,beelden kunnen helpen in het begeleiden van dit soort processen zodat er nieuwe perspectieven en ruimte ontstaat voor groei,zowel in persoonlijke situaties als binnen organisaties.
 
Rouw,verlies en scheiding specifiek voor onderwijs.                 
Training en opdrachten waarbij je leert hoe je op te stellen in situaties van verlies en scheiding in de beroepspraktijk. Het is van belang als hulpverlener het verwerkingsproces rondom verlies en de daarbij horende thema,s als verlies door dood,scheiding en ziekte te kunne herkennen en bespreekbaar te maken. Tevens is het van belang hier geschikte begeleidingsvormen toe te kunnen passen en/of te ontwikkelen,het zij in de praktijk, het zij in een gesimuleerde situatie.                                      
Muzisch – agogische vorming:
Kunst en creativiteit binnen het onderwijs / bedrijfsleven en zorg.

Duur: Activeren,inspireren,grenzen verleggen, improviseren. Wie met mensen werkt heeft vaardigheden nodig om mensen in beweging te krijgen en in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. Kunst draagt bij aan een emotioneel gezond leven en creatieve vermogens helpen mensen nieuwe wegen en oplossingen te vinden die leiden naar een beter bestaan,een betere samenwerking,betere samenleving en zelfinzicht Je leert in deze training(minor) muzisch –agogische middelen methodisch in te zetten binnen begeleiding en coaching bij maatschappelijke, organisatie of individuele vraagstukken. Je leert door creatief onderzoek je eigen competenties en valkuilen te verhelderen.
 
Aanmelden en informatie aanvragen kan telefonisch: 023 5422336 of
via de mail Josée Gouda